Wizyty w Domu Matki i Dziecka (ul. Żywiecka - Kraków Borek Fałęcki)

10 listopada i 8 grudnia 2009

Spotkanie z dyrektorem Domu, s. Andreą oraz mieszkankami Domu i ich dziećmi. Dom Matki i Dziecka jest placówką stacjonarną pobytu czasowego, zapewniającą całodobową opiekę samotnym matkom z dziećmi oraz kobietom w ciąży. Mieszkają tu kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, są bezdomne oraz nie znajdują oparcia w rodzinie i środowisku. Oprócz schronienia, podstawowego wyżywienia i pomocy w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych, mieszkanki mogą skorzystać z opieki duszpasterskiej i pomocy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.

Celem naszej wizyty było nawiązanie współpracy z Domem Matki i Dziecka, a zwłaszcza poznanie kobiet zamieszkujących tam oraz udzielenie im wsparcia w podejmowaniu wyzwań związanych z byciem mamą. Na spotkanie z nami przyszło kilka mam wraz z dziećmi. Po wspólnej, spontanicznej modlitwie przedstawiłyśmy się, opowiedziałyśmy krótko o działalności „Macierzanki”. A potem był czas wspólnych rozmów przy herbacie i pysznych ciastkach. Rozmawiałyśmy o sprawach „z mamowego podwórka wziętych”. Niektóre z kobiet dzieliły się z nami swoimi trudnymi doświadczeniami. Wspólne bycie, rozmowa, słuchanie, mówienie, pytanie, doradzanie, uśmiech i łza, wzruszenie i wdzięczność - to wszystko było niezwykle budujące zarówno dla mieszkanek Domu jak i dla nas – macierznkowych mam.